eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Borja Ramírez

Periodista cuando me dejan.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 90

‘Experimento Stuka’, un documental dels bombardejos nazis que van reduir a enderrocs quatre pobles de Castelló

Al final del maig del 1938 va tindre lloc el conegut com a “Guernika de Castelló”, un bombardeig que va durar uns quants dies durant els quals, sense motiu aparent, es van destruir els municipis d’Albocàsser, Benassal, Vilar de Canes i Ares del Maestrat. Just quan es compleixen 80 anys d’aquests bombardejos experimentals de la Legió Còndor, que van costar la vida a 40 persones, el documental ‘Experimento Stuka’, dirigit per Pepe Andreu i Rafa Molés, arriba als cinemes a fer llum sobre una qüestió que es va mantindre en secret durant dècades.

Els habitants del lloc no van saber mai amb certesa què va motivar l’atac als poblets, sense cap mena d’importància estratègica. Aquell dia hi van arribar els avions i alguns xiquets van eixir a saludar, els adults els miren amb innocència i curiositat. Però els avions maniobren, cauen en picat i bombardegen cases i esglésies. Durant anys no van saber qui va llançar les bombes que van volar per l’aire les seues vides. ‘Experiment Stuka’ revela, huitanta anys després, les claus dels bombardejos.

Seguir leyendo »

'Experimento Stuka', un documental de los bombardeos nazis que redujeron a escombros cuatro pueblos de Castellón

A finales de mayo de 1938 tuvo lugar el conocido como “Guernica de Castellón”, un bombardeo que duró varios días durante los cuales, sin motivo aparente, se destruyeron los municipios de Albocàsser, Benassal, Vilar de Canes y Ares del Maestrat. Justo cuando se cumplen 80 años de estos bombardeos experimentales de la Legión Cóndor, que costaron la vida a 40 personas, el documental Experimento Stuka, dirigido por Pepe Andreu y Rafa Molés, llega a los cines para arrojar luz sobre una cuestión que se mantuvo en secreto durante décadas.

Los habitantes del lugar nunca supieron a ciencia cierta qué motivó el ataque a los pequeños pueblos, sin ningún tipo de importancia estratégica. Aquel día llegaron los aviones y algunos niños salieron a saludar, los adultos los miran con inocencia y curiosidad. Pero los aviones maniobran, caen en picado y bombardean casas e iglesias. Durante años no supieron quién lanzó las bombas que volaron por los aires sus vidas. Proyecto Stuka revela, ochenta años después, las claves de los bombardeos. 

Seguir leyendo »

L’exportació es refreda i els taulells s’amunteguen en fàbriques de Castelló: 350 treballadors ho paguen amb els llocs de treball

Els treballadors del sector de la ceràmica a Castelló, un dels principals motors industrials de la província, travessen moments d’incertesa. Nou empreses ceramistes castellonenques han anunciat l’inici dels tràmits per a aplicar expedients de regulació d’ocupació que, segons CCOO, afectaran al voltant de 360 treballadors –entre acomiadaments totals i suspensions temporals de l’ocupació– a causa de la disminució important en el volum de vendes registrades des de finals d’estiu i que s’han mantingut en un període tradicionalment fluix.

Des de CCOO i UGT manifesten que encara és prompte per a saber si estem davant d’un canvi passatger en la tendència del mercat o, per contra, el descens de les vendes ve per a quedar-se. Segons les seues informacions, des del mes de juliol són 210 els treballadors que han sigut acomiadats dels seus llocs de treball i 150 els que han patit una suspensió o han vist modificat substancialment el seu horari de treball. No obstant això, insisteixen en la capacitat i la força del sector, si bé es mostren preocupats per la quantitat de producte emmagatzemat a causa de la caiguda en les vendes i la devaluació que això comporta.

Seguir leyendo »

La exportación se enfría y los azulejos se amontonan en fábricas de Castellón: 350 trabajadores lo pagan con sus empleos

Los trabajadores del sector de la cerámica en Castellón, uno de los principales motores de la inudstria valenciana, atraviesan momentos de incertidumbre. Nueve empresas ceramistas castellonenses han anunciado el inicio de los trámites para aplicar expedientes de regulación de empleo que, según CCOO, afectarán alrededor de 360 trabajadores –entre despidos totales y suspensiones temporales del empleo- debido a la importante disminución en el volumen de ventas registradas desde finales de verano y que se han mantenido en un periodo tradicionalmente flojo.

Desde CCOO y UGT manifiestan que todavía es pronto para saber si estamos frente a un cambio pasajero en la tendencia del mercado o, por el contrario, el descenso de las ventas viene para quedarse. Según sus informaciones, desde el mes de julio son 210 los trabajadores que han sido despedidos de sus puestos de trabajo y 150 los que han sufrido una suspensión o han visto modificado sustancialmente su horario de trabajo. No obstante, insisten en la capacidad y la fuerza del sector, si bien se muestran preocupados por la cantidad de producto almacenado a causa de la caída en las ventas y la devaluación que eso conlleva.

Seguir leyendo »

“Siempre he alternado trabajo temporal y mal remunerado, no sé lo que es un empleo estable”

Con el gasto en pensiones alcanzando en octubre la cifra récord de 9.256,7 millones de euros –según los últimos datos del Ministerio de Trabajo- y las reivindicaciones de diversos colectivos en favor de unas pensiones dignas, la actualidad ha puesto de manifiesto el debate en torno a un problema –la sostenibilidad del sistema de pensiones- que hunde sus raíces en las complejas condiciones socio-económicas actuales.

Inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo, Castellón se sitúa como la provincia más envejecida de la Comunitat Valenciana. Así lo afirman los datos sobre proyecciones de población en España, lanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A los problemas de envejecimiento generacional, se suma una todavía precaria situación económica y la agravada y progresiva despoblación que sufre el medio rural, que supone un entorno todavía más hostil para la población más joven.

Seguir leyendo »

“Sempre he alternat faena temporal i mal remunerada, no sé que és una ocupació estable”

Amb la despesa en pensions, que va arribar a l’octubre a la xifra rècord de 9.256,7 milions d’euros –segons les últimes dades del Ministeri de Treball– i les reivindicacions d’uns quants col·lectius en favor d’unes pensions dignes, l’actualitat ha posat de manifest el debat al voltant d’un problema –la sostenibilitat del sistema de pensions– que afona les arrels en les complexes condiciones socioeconòmiques actuals.

Immersa en un procés d’envelliment progressiu, Castelló se situa com la província més envellida de la Comunitat Valenciana. Així ho afirmen les dades sobre projeccions de població a Espanya, llançats per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Als problemes d’envelliment generacional, se suma una situació econòmica encara precària i l’agreujada i progressiva despoblació que pateix el medi rural, que suposa un entorn encara més hostil per a la població més jove.

Seguir leyendo »

Especulació, burocràcia i ocupació: el viacrucis del lloguer social a Castelló

Amb la Comunitat Valenciana davant les dades de desnonaments per impagament de lloguers en el màxim des de l’any 2013 –en un dels moments més ferotges de la crisi econòmica–, no deixen de succeir-se els obstacles per al pla d’incentivació de l’habitatge social posat en marxa per l’Ajuntament de Castelló. Des de l’entrada del bipartit –format per PSPV i Compromís– el 2015, els esforços continus de l’executiu per posar fi als desnonaments a la ciutat s’han trobat davant d’especuladors i ocupes.

El problema més apressant amb què s’ha topat l’Ajuntament consisteix en la dificultat per ampliar el parc municipal d’habitatge social. Fa poc s’ha hagut de declarar deserta la fase de licitació amb què l’Ajuntament pretenia comprar habitatges, ja que l’única oferta que s’hi va presentar –un lot de 20 habitatges propietat d’una entitat bancària– no complia els requisits d’accessibilitat perquè no tenia ascensor.

Seguir leyendo »

Especulación, burocracia y okupación: El viacrucis del alquiler social en Castellón

Con la Comunidad Valenciana frente a los datos de desahucios por impago de alquileres en su máximo desde el año 2013 –en uno de los momentos más fieros de la crisis económica-, no dejan de sucederse los obstaculos para el plan de incentivación de la vivienda social puesto en marcha por el Ayuntamiento de Castellón. Desde la entrada del bipartito –formado por PSPV y Compromís- en 2015, los continuos esfuerzos del ejecutivo por acabar con los desahucios en la ciudad se han encontrado de frente a especuladores y okupas.

El problema más acuciante con el que se han topado en el Ayuntamiento consiste en la dificultad por ampliar el parque municipal de vivienda social. Recientemente se ha tenido que declarar desierto la fase de licitación con la que el ayuntamiento pretendía comprar viviendas, ya que la única oferta que fue presentada –un lote de 20 viviendas propiedad de una entidad bancaria- no cumplía con los requisitos de accesibilidad al no contar con ascensor.

Seguir leyendo »

Archivada la investigación contra 6 consejeros de Escal por el caso Castor

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, encargado de la investigación sobre las irregularidades en la concesión del proyecto Castor por la empresa ACS –propiedad del empresario Florentino Pérez-, ha decidido el sobreseimiento de la investigación que pesaba sobre 6 miembros del consejo de administración de la mercantil Escal, entre otros.

El magistrado ha tomado esta decisión tras considerar que, a la luz de las investigaciones efectuadas, “no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del consejo de administración”. Según el auto, los consejeros “tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica".

Seguir leyendo »

El Archivo Histórico de Castellón, 29 años con sede "provisional"

La historia de las gentes de la provincia de Castellón puede verse a través de su arquitectura romana, de su industria cerámica o su documentación histórica. Es a través de aquello que otros dejaron por escrito como mejor se puede llegar a conocer la idiosincrasia de un pueblo. Desde los préstamos de dinero a los pagos de impuestos, de las actas notariales hasta los callejeros comerciales. El pasado se mantiene vivo entre los pasillos del Archivo Histórico Provincial de Castellón.

Este mes de octubre se hizo pública la decisión del Ministerio de Cultura de otorgar 32 meses para redactar el proyecto de ejecución y actividad del nuevo emplazamiento del archivo, en la sede del antiguo Colegio Universitario de Castellón (CUC). Castellón dejaría así de ser la única provincia española sin contar con unas instalaciones adecuadas para el mantenimiento y el almacenamiento de este tipo de documentos, que actualmente se archivan en lo que en su día fue el parking de la Biblioteca Pública Rafalafena.

Seguir leyendo »